ផលិតភាព

ផលិតភាព

0 1702
មនុស្សជាច្រើនប្រើប្រាស់ Google ដើម្បីស្វែងរកឯកសារជាច្រើន ដែលខ្លួនចង់បាន ។ គន្លឹះទាំង ៦ នេះនឹងជួយសម្រួលការស្វែងរករបស់អ្នកអោយកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនទៅទៀត ។

0 1791
Google Chrome គឺ​ជា​កម្មវិធី​ Browser ដ៏​ល្បី និង​លឿន​ជាង​គេ​បង្អស់​នៅ​លើ​ពិភពលោក ហើយ​វា​ក៏​មាន​មុខងារ​ជាច្រើន​ទៀត​ក្រៅ​ពី​ការ​ឆែក​អីុនធើណេត​ផង​ដែរ ។ មុខងារ​ទាំង​ ៨ នេះ​នឹង​ជួយ​អោយ​អ្នក​ប្រើ​អីុនធើណេត​បាន​កាន់​តែ​លឿន​ និង​ជួយ​សម្រួល​ការងារ​របស់​អ្នក​បាន​យ៉ាង​មាន​ប្រសិទ្ធភាពបំផុត ។

អស់អត្តបទដើម្បីបង្ហាញ