បេក្ខជនម្នាក់ធ្វើអោយគណកម្មការរបស់ America’s Got Talent ភ្ញាក់​ផ្អើល​តាម​រយៈ​ Instagram

បេក្ខជនម្នាក់ធ្វើអោយគណកម្មការរបស់ America’s Got Talent ភ្ញាក់​ផ្អើល​តាម​រយៈ​ Instagram

ដោយ -
0 795

ពិត​ជា​អស្ចារ្យ! បេក្ខជន America’s Got Talent ម្នាក់​បាន​ប្រើវេទមន្ត​ទាយ​ចិត្ត​គណកម្មការ​ទាំង ៤ ជាមុន​ដោយ​បង្ហោះវីដេអូនៅ Instagram មុនពេលឡើង​សំដែង ។ អ្វីដែលគាត់​បានធ្វើ​ពិត​ជា​គ្មាន​អ្នកណា​អាច​ស្មាន​ដល់​នោះ​ឡើយ ។ តើ​គាត់​ធ្​វើបាន​តាម​វិធី​ណា ?